Välkommen

Välkommen till våra samlingar i Gränden våren 2016.


Gudstjänster
Söndagen den 20 mars kl 10.30
Söndagen den 17 april kl 10.30


Bibelstudier och Beta
Torsdagar kl 18.30
Ojämn vecka: Bibelstudium "Israel - från Abraham till idag"
Jämn vecka: Beta-undervisning
(ej 5 maj - Kristi himmelfärds dag)

<Kontakt>