Genomsyra Finspång med bön


Visionen

Visionen är att utifrån det ansvar vi bär för vår ort, målmedvetet, uthålligt och heltäckande lyfta upp Finspång och finspångsborna inför Herren i bön.
Målsättningen är att hela orten med alla samhällsområden ska bli positivt påverkad av den Helige Ande resulterande i en öppenhet för evangeliet och människors frälsning.


Vad ber vi för?

Myndigheter: kommunledning, ansvariga inom olika områden av den kommunala förvaltningen, tjänstemän mm. (förvaltningshuset)

Samhällsinstitutioner: skolor, barnomsorg, fritidsgårdar, sjukvård, äldreboende, vårdboende, polis, bibliotek mm.

Företag / Arbetsplatser: Siemens, Alstom, Grängesföretagen, Viberga mm.

Fritid / Nöjen: Krogar och inneställen t.ex. N:o 1, Hotell DeGeer mm.
Fritidsanläggningar t.ex. Grosvad och Aluceum mm.

Föreningar / Organisationer: idrottsföreningar, Folkets Hus, politiska föreningar, fackföreningar, intresseföreningar (Rockbageriet) mm.

Församlingar / Kyrkor: Frikyrkorna, Svenska kyrkan mm.

Historiska platser: Slottet, Slottsparken, den gamla bruksmiljön runt slottet.


Hur Ber vi?

Vi välsignar människor och sammanhang.
Vi ber om den H.As påverkan på olika samhällsområden och i människors liv.
Vi ber om en öppen dörr för evangeliet.
Vi ber att mörker och orättfärdighet ska avslöjas genom den H.As uppenbarelse.
Vi ber om ledning och rätta beslut för personer i ledande ställning.
Vi ber för kristna i olika samhällsområden, om välsignelse, den H.As smörjelse och frimodighet. (salt & ljus)

Kyrkorna: Vi ber om rening och H.As herravälde i ledarskap och församling.

Historiska platser: Vi ber om rening från det som är negativ påverkan och prägling från det förgångna. Vi placerar Jesus som grundstenen för Finspång.


Vårt mandat

1 Tim 2:1-4

"Bed för alla människor, konungar och alla i ledande ställning”…”sådant är rätt och behagar Gud, som vill att alla människor ska bli frälsta."

Matt 6:10

"Tillkomme ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen."

Ps 2

"Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg"…"Begär av mig, så ska jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom." (v6, v8)

Kol 1:16-20

"Allt är skapat i honom, genom honom och till honom"…"Gud beslöt att…genom honom försona allt med sig."

Ps 24:1

"Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den."

Hes 22:30

"Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det."

1 Mos 18:20-32

"Kanske finns det tio rättfärdiga där." Han svarade: "För dessa tios skull ska jag inte fördärva den."

Jer 29:7

"Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till HERREN. När det går väl för den, går det också väl för er."

<Kontakt>