Kyrkornas gemensamma arbete

Finspång präglas av en god gemenskap och ett gott samarbete mellan alla de kristna församlingarna på orten. Kyrkornas Forum i Finspång (KFF) heter samarbetsorganet för vårt gemensamma arbete. Alla kyrkor på orten deltar i KFF samt Hällestad Friförsamling i Sonstorp.


Några av våra gemensamma aktiviteter:

- Alpha- och Betakurser
-Äktenskapskursen (Alpha)
-Möteshelger och gudstjänster
-Bönesamlingar: veckobön, Bön för Finspång, pastorsbön, 24-7-bön
-Julinsamling till behövande i Finspång
-Gatuevangelisation med Cafébuss
-Andakter på äldreboenden och servicehus
-Pastorsbytardagar


Kommande händelser:

-

<Kontakt>