Visionen

Att verka för att Guds ord skall gå ut i Finspång med omkringliggande orter.

Att verka för upprättelse av allt Guds folk i Finspång.

Att verka i evangelisation och mission samt aktivt tjäna och uppmuntra medlemmarna till evangelisation och mission.

<Kontakt>